Interview sa direktorom Vispaka Rusmirom Hrvićem nastao je u povodu Branding konferencije 2012. u organizaciji agencije Via media. U razgovoru za magazin konferencije, a kojeg su prenijeli i ostali bh. mediji, prvi put je spomenut novi brand Tajna koji će se tek pojaviti na tržištu, kao i neka otvorena razmišljanja o nastupu domaćih bh. proizvođača na regionalnim tržištima i borbi za mjestom na polici.
Ime i prezime: RUSMIR HRVIĆ
Kompanija: VISPAK D.D.
Pozicija: Direktor

Pitanja za medije:
Vaše dugogodišnje iskustvo vezano je prvenstveno za trgovinu, a sada ste u ulozi proizvođača, koja je pozicija lakša?
Odgovor:
Obje pozicije zahtijevaju menadžera sa manje ili više izraženim profesionalnim usmjerenjima ako ste trgovaca ka prodaji, a ako ste u proizvodnji, onda u tehnološke procese. Ipak, da biste bili menadžer koji je u stanju uspješno i, nadasve, kreativno voditi proizvodnju, od izuzetne važnosti je iskustvo koje ste stekli u oblasti trgovanja. Proizvodnja je zanimljiva i kreativna na sebi svojstven način. Proizvesti novi proizvod, biti konkurentan i kvalitetan, postići sigurnost, voditi računa o ekologiji i zdravlju, biti društveno odgovoran, sve ovo zahtijeva veliko znanje i vještine. Ovome treba dodati i osjećaj za funkcioniranje tržišta. Osim toga, odnos kvaliteta i konkurentnosti cijena, lansiranje na tržište novih proizvoda, osjećaj za branding, sve su to bitni elementi i vještine koje biste kao menadžer koji vodi proizvodnju trebali posjedovati.
U principu, lakše je trgovati. Proizvodnja je teška i potrebne su kontinuirane i velike investicije. Ipak, ne možemo svi ni trgovati, neko bi morao proizvoditi i stvarati nove vrijednosti. Dugoročno gledano, možda je bolje (sigurnije) proizvoditi.

Šta nedostaje bosansko-hercegovačkim brandovima da uzmu veći udio na loklanom tržištu i postanu značajni regonalni igrači? Koje su prednosti koje se mogu iskoristiti, a koji nedostaci?
Odgovor:
Možda se nećete sa mnom složiti, međutim ja smatram da velikom dijelu bh. brandova nedostaje jako malo da bi bili još uspješniji, i to prije svega u regionalnim okvirima. S tim u vezi, Vispakovi brandovi su dokaz i primjer jedne izuzetno uspješne priče. Preuzimanjem Vispaka od strane AS GROUP prije godinu i po, nakon što smo postigli stabilan cash flaw, koji nam je donjeo i prijeko potrebnu finansijsku stabilnost, dobar dio svojih aktivnosti, uz neophodan razvoj brandinga, koji još uvijke nije završen, dakle velik dio naših napora smo usmjerili ka otvaranju novih tržišta. Prve količine naših proizvoda, prije svega naše tradicionalne prave bosanske kafe, Zlatne džezve, krenule su nedavno put Italije, ali i Velike Britanije. Od ranije smo prisutni u Srbiji, Hravtskoj, Crnoj Gori, Sloveniji i Kosovu. Upravo na dan obilježavanja jubileja 40 godina Vispaka, dobili smo ponovno, ali sada mnogo veću porudžbu Bosnia kafe za Tursku. Ozbiljne pregovore vodimo sa velikim kupcima iz Saudijske Arabije, ali i iz Francuske, kao i iz SDA-a, itd. Vispak danas izvozi u 16 zemalja svijeta i na četiri kontinenta. Mi imamo odgovor na sve izazove koje danas pred sviju nas postavlja sistem funkcioniranja globalne ekonomije. Smatramo da je šansa malih, upravo u snazi i veličini globalnih igrača. Naš pristup je promicanje bosanskohercegovačkih osobenosti i kvaliteta koji sve više zadobijaju simpatije kako na domaćem, tako i na inozemnim tržištima. Naša kompetentnost za pravu bosansku kafu, i za bosansku kuhinju kao jedinstvenu i neponovljivu, dio su naše poslovne, ali i komunikacijske strategije.
Ipak, domaći proizvođači bi trebali puno više ulagati u kvalitetan marketing i dizajn, ali i u kvalitet proizvoda uopće, primamljivu ambalažu, te postići neophodnu inovativnost.

3. Gužva na policama, brandovi i trgovački lanci, tema je koja je izazvala dosta interesovanja, šta vi mislite iz kojeg razloga?
Odgovor:
Mi smo za fer i ravnopravnu utakmicu. Gužva na policama je sasvim normalna i korisna stvar za jedno zdravo i konkurentno tržište koje ima za cilj dalje se razvijati. Ali, nije po našem mišljenju zdravo i normalno protežiranje stranih proizvoda u odnosu na domaće. Objašnjenje koje se nudi, jeste da navodno ne postoji dovoljan broj domaćih proizvođača koji su u stanju ponuditi dovoljne količine kvalitetnih proizvda. Za rezultat ovakvog stanja imamo jednu milijardu KM koju potrošimo na uvozne prehrambene proizvode, a koje smo u stanju proizvesti u BiH. Ukoliko bismo ovu milijardu potrošili na domaće proizvode, prema nekim procjenama, ona bi se multiplicirala na i do 10 milijardi KM u međusobnoj razmjeni dobara i usluga. Zadovoljni smo dosadašnjom saradnjom sa tržnim centrima, ali smatramo da ona može biti kud i kamo bolja. Vispak i cijela AS GROUP će znati zaštititi svoje interese. Mi smo dali do znanja velikim tržnim centrima da želimo sarađivati na ravnopravnim i partnerskim osnovama, sa pozicije međusobnog uvažavanja. Istina, neke pomake već bilježimo. Ali, ipak, sačekat ćemo dalji razvoj događaja, na osnovu kojeg ćemo donijeti dalekosežne odluke.

4. Kakav je plan Vispaka, za koji vaš brand vjerujete da ima potencijal u regiji?
Odgovor:
Naši planovi su veliki. Želimo postati veliki regionalni igrač. Dakle, kafa, začini i dodaci jelima, konditorski proizvodi su tri grupe naših proizvoda koji, s obzirom na priču sa kojom nastupamo, imaju ogroman potencijal. Od brandova bih izdvojio Zlatnu džezvu, Begovu i Sarajevsku čorbu, Tarhanu, ali i potpuno novi brand Tajna, koji tek ovih dana trebamo lansirati na tržište.

Vjerujete li da inicijativa profesionalnih marketinških stručnjaka, kakva je i branding konferencija, može uticati na jačanje svijesti o tržišnim potencijalima bh. kompanija i uticati na brži ekonomski razvoj?
Odgovor:
Apsolutno! Mišljenje struke nam je neophodno. S tim u vezi podržavam ovu konferenciju i nadam se da će polučiti još bolje rezultate nego prošle godine.