Izložba je nastala kao rezultat saradnje Arhitektonskog fakulteta iz Sarajeva i AS GROUP, a u okviru koje su studenti Treće godine dodiplomskog studija radili sa ciljem „istraživanja i projektovanja realnih zadataka u koordinaciji sa realnim klijentima“, uspješnim bosanskohercegovačkim kompanijama.

U okviru izložbe će biti upriličena i dodjela nagrada za najuspješnije studentske radove. Stručni žiri za dodjelu nagrada sačinjavali su: Prof.dr Rada Čahtarević (Arhitektonski fakultet), doc. mr Mevludin Zečević (Arhitektonski fakultet), Rusmir Hrvić (AS GROUP) i arhitekt Muhamed Serdarević (Studio Normal).